August 31, 2015

Oil Instruction – Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dầu nhớt (P1)

Có nên châm thêm phụ gia vào Dầu nhớt ?

Thành phần dầu nhớt Rubik đã được pha trộn theo tỷ lệ tối ưu. Bổ sung một phụ gia nào đó có thể là không cần thiết và thậm chí gây hại. Vài hãng nghiêm cấm việc pha thêm phụ gia vào trong dầu nhớt thành phẩm.

Tôi có thể dùng dầu nhớt động cơ để châm vào cầu/hộp số được không ?

Câu trả lời cho trường hợp này tùy thuộc vào công nghệ sử dụng. Mặc dù vài phương tiện đời cũ cho phép sử dụng chung cho cả động cơ và hộp số, các phương tiện thế hệ mới hơn yêu cầu các loại dầu nhớt khác nhau.

Liệu có thể dùng dầu động cơ Diesel cho máy xăng, và ngược lại ?

Động cơ xăng và Diesel có các nhu cầu bôi trơn khác nhau. Trong suốt quá trình phát triển, dầu nhớt trải qua một số các phép thử, vài phép thử sử dụng chung cho cả động cơ xăng và diesel, các phép thử đặc trưng khác lại cho từng loại khác nhau, điều đó sẽ phân loại theo tính năng. Cuối chu trình này, nó sẽ đạt chuẩn API (Mỹ) hoặc ACEA (Châu Âu). Các tiêu chuẩn này đặc trưng cho chức năng chấp nhận được của dầu nhớt trong từng loại động cơ xăng hoặc Diesel. Dầu nhớt cho động cơ 4 thì thường phù hợp cho cả 2 loại động cơ xăng và Diesel. Ví dụ, phẩm cấp SJ/CF đạt được tiêu chuẩn SJ của động cơ xăng và tiêu chuẩn CF của động cơ Diesel. Nhưng điều này không phải luôn có nghĩa là nó sẽ tác dụng như nhau trong 2 loại động cơ. Đó là lý do Rubik phát triển các loại dầu đặc chủng, tối ưu ứng dụng cho từng loại động cơ.

Có thể pha trộn 2 loại dầu nhớt khác nhau không ?

Dầu nhớt thường được tối ưu để đạt được yêu cầu của các bảng phân loại quốc tế (API, ACEA). Tuy nhiên, có nhiều phương án pha chế từng loại dầu khác nhau. Pha trộn 2 loại dầu nhớt phẩm chất tương đương sẽ không gây ra vấn đề nào, nhưng tính năng sau đó không được bảo đảm. Tất cả dầu nhớt trên thị trường (Động cơ xăng hay Diesel, dầu khoáng hay dầu tổng hợp) có thể trộn lẫn. Tuy nhiên, hỗn hợp này có chất lượng thấp hơn.

Có thể dùng dầu ô tô cho xe máy được không ?

Không. Vì động cơ xe máy 4 thì không vận hành trong cùng điều kiện so với động cơ ô tô (Vòng tua cao và nhiệt độ cao hơn). Dầu động cơ cũng được dùng để bôi trơn bộ số và ly hợp, vốn yêu cầu công thức có PHỤ GIA CHỊU CỰC ÁP. Mặc khác, dầu cho xe khách chứa PHỤ GIA PHÂN TÁN VÀ TẨY RỬA có hàm lượng tro cao. Trong động cơ xe máy, việc này sẽ tạo cặn trong xéc-măng và đầu pít-tông, có thể làm cháy đệm xéc-măng và biến dạng pít-tông.

Tại sao áp suất dầu bị giảm?

Trong quá trình vận hành bình thường, dầu nhớt là nhân tố sống còn để đảm bảo làm kín khít giữa buồng đốt và các-te. Đồng hồ đo áp là chỉ dấu cho việc này.

Áp dầu bị giảm bất thường có thể bởi các nguyên nhân: Hoặc độ nhớt dầu giảm do pha lẫn nhiên liệu (Đầu phun hỏng hoặc chạy với tải quá thấp); hoặc mức dầu bị tụt (do rò rỉ dầu, tiêu hao quá nhiều dầu, bơm nhớt bị hỏng), hoặc thậm chí các chi tiết cơ khí đã mòn.

Có cần châm thêm dầu nhớt ?

Mức dầu động cơ nên được kiểm tra định kỳ để loại trừ sự cố. Một lượng nhỏ dầu nhớt trong động cơ sẽ bị cháy (Một động cơ trong tình trạng tốt tiêu hao 0,2 đến 0,5 lít nhớt trong mỗi 1.000 km), nhưng sau vài lần châm vẫn phải thay nhớt đúng định kỳ.

Dầu nhớt có tác dụng gì ?

Bất cứ chủ xe nào cũng biết dầu nhớt có yếu tố sống còn với việc động cơ hoạt động tốt hay không:

  • Làm mát các điểm nóng và các bộ phận chuyển động
  • Đảm bảo động cơ sạch
  • Đảm bảo độ kín khít giữa các bộ phận của động cơ
  • Bảo vệ bề mặt trong của động cơ chống lại ăn mòn
  • Phụ gia giúp tẩy rửa và phân tán cặn, chống ăn mòn…

Lợi ích của một loại dầu nhớt tốt là gì ?

Một loại dầu nhớt tốt như dầu nhớt Rubik, Exxon Mobil… có các lợi ích sau:

Dễ khởi động ở chế độ lạnh và giảm mài mòn (20 đến 30% mài mòn động cơ xảy ra giữa thời điểm khởi động cho đến khi động cơ đạt nhiệt độ tối ưu), kéo dài tuổi thọ động cơ, tiết kiệm nhiên liệu do giảm ma sát và động cơ làm việc tốt hơn.

Tại sao chọn dầu tổng hợp

Dầu bán tổng hợp và dầu tổng hợp làm từ dầu gốc phi truyền thống sử dụng các công nghệ hóa học phức tạp sẽ cho dầu nhớt thành phẩm những tính năng đặc biệt. Đầu tiên, độ nhớt cao của dầu gốc giúp dầu nhớt thành phẩm có độ nhớt ổn định đáng kể bất cứ nhiệt độ nào. Tính chất này là một trong những điểm vượt trội so với dầu gốc khoáng, vốn đi từ dầu gốc truyền thống và cần một lượng lớn phụ gia để cải thiện độ nhớt. Độ ổn định của dầu bôi trơn tại mọi nhiệt độ đảm bảo hiệu quả tối ưu khi khởi động ở chế độ lạnh, chế độ có nhu cầu bôi trơn đặc biệt cao, cũng như dưới các điều kiện quá nhiệt. Dầu nhớt tổng hợp có các khả năng chống oxy hóa tốt hơn, cho phép chúng hiệu quả lâu hơn và vì vậy mà tăng tuổi thọ động cơ. Sử dụng dầu gốc phi truyền thống cuối cùng cho phép nhiều lưu chất lỏng và ít bay hơi. Kết quả là độ tiêu hao dầu thấp hơn

Do đó, lựa chọn dầu tổng hợp là một lựa chọn công nghệ cao, cho hiệu quả cao, lâu dài và kiểm soát được việc tiêu hao dầu.

b1

Can I add additives in oil ?
The components of our oils have been proportioned to reach an optimum result. Add an additive may create unecessary blends and even harmful. Certain manufacturers even forbid to inorporate an additive in the oil.

Can I put in my gear-box the same oil as in my engine ?
The answer to this question depends on the technology used. Although some older vehicles allow the same lubricant to be used for both the engine and the gearbox, new vehicles require different products for each.

Can I use diesel engine oil in a petrol engine, and vice versa ?
Petrol and diesel engines have different lubrication requirements. During development, lubricants undergo a number of tests, some common to diesel and petrol engines and others specific to one or the other type, that categorize their performances. At the end of this process, they are awarded an API or ACEA/CCMC compliance standard. These specifications characterize the acceptable functioning of the lubricant in each type of petrol or diesel engine. Lubricants for four-stroke engines usually comply with both petrol and diesel specifications. For example, an API SJ/CF lubricant meets petrol specification SJ and diesel specification CF. But this does not necessarily mean that it will perform in the same way in both petrol and diesel engines. This is why Rubik has developed specialized ranges, optimized either for petrol or for diesel.

Can I mix two different types of oil ?
Lubricants are always optimized to meet the requirements of international classifications (API, ACEA). However, there are many ways of formulating a specific type of lubricant. Mixing two oils that have equivalent properties will not pose a problem, but final performance cannot be guaranteed. All market oils (petrol engine or diesel, mineral or synthetic) are mixable. However, a blending of two oil qualities lower the superior quality.

Can I use car engine oil in my motorcycle ?
No, because motorcycle four-stroke engines do not operate under the same conditions as those of cars (higher engine rpm and temperature). The engine lubricant can also be used to lubricate the gearbox and the clutch, which requires a formula with EXTREME-PRESSURE ADDITIVES. On the other hand, passenger vehicle lubricants contain DETERGENT ADDITIVES with a high ash content. In motorcycle engines, these cause deposits to form on the valve train and the piston crowns, which can result in valve burning or piston perforation.

What causes oil pressure to drop ?
During normal vehicle operation, oil is vital to ensures leak tightness between the combustion chamber and the crankcase. The oil pressure indicator shows how well this is being done.

An unusual drop in oil pressure can result from either lower engine oil viscosity due to dilution by fuel (injector problem or use at low load) ; too little oil in the lubrication system (due to an oil leak, excess oil consumption, or failure of the oil circulation pump) ; or even mechanical part wear.

Does the oil have to be topped up ?
The engine oil level should be checked regularly to prevent incidents. A small amount of the oil that circulates in the engine is always burnt (an engine in good condition consumes between 0.2 and 0.5 liters of oil every 1,000 kilometers), but successive top-ups are no substitute for an oil change.

Accordingly, it is natural that an engine consumes a small amount of oil, which can be offset by top-ups between oil changes; however, excessive need for top-ups can be an indication of mechanical problems (leaks, etc).

What does a lubricant do ?
Any vehicle owner knows that lubricants are vital to the correct operation of your engine :

  • cooling engine hot spots and moving parts
  • ensuring that engine parts remain clean
  • ensuring leak tightness between engine parts
  • protecting the inner surfaces of the engine against corrosion
  • Additives bring their help, with the detergent and dispersant additives, and the additives against corrosion.

What are the advantages of a quality oil ?
A good quality oil provides motorists with a number of benefits :

easier cold start and reduced wear (20 to 30% of engine wear occurs between startup and the time the engine reaches optimal temperature), longer engine life, fuel savings as a result of reduced friction of moving parts and better engine performance.

Why choose a synthetic oil ?
Semi-synthetic and synthetic oils are made from non-conventional bases using sophisticated chemical processes which confer special properties to the finished product. First, the high level of viscosity of the base oils used gives the finished lubricant remarkably stable viscosity whatever the temperature. This property is one of its major advantages over mineral oils, made from conventional bases which require a greater number of additives in order to improve viscosity. The stability of lubrication in all temperatures guarantees optimum efficacy in the cold starting phase which is particularly demanding on the engine ? as well as under conditions of extreme heat. Synthetic-based lubricants show greater resistance to oxidation, which gives them longer effective life thus guaranteeing longer engine life. The use of non-conventional bases, finally, permits the elaboration of more fluid lubricants, without being more volatile; resulting in a reduction of oil consumption.

Therefore, choosing a synthetic based oil is the technologically advance choice, for greater efficacy, longevity and controlled oil consumption.

(Còn nữa…)

13.9.2015

(Dầu nhớt hàng đầu từ USA)