September 13, 2015

Các câu hỏi thông dụng về dầu nhớt (P2)

Lợi ích của Dầu nhớt đa cấp là gì ?

Dầu nhớt đa cấp là loại dầu đã được tăng cường các tính năng nhân tạo để giảm thiểu sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ. Một loại dầu nhớt đa cấp sẽ có tính lưu chuyển tốt hơn ở nhiệt độ thấp và duy trì màng dầu tốt hơn ở nhiệt độ cao so với dầu đơn cấp.

Điều này có nghĩa rằng khi phương tiện không hoạt động (trong nhiều giờ), dầu nhớt sẽ đọng vào các-te và khi khởi động, nó sẽ cần thời gian (vài micro giây) để lại tiếp cận tất cả các bộ phận cần bôi trơn của động cơ. Vì dầu đa cấp có tính lưu chuyển tốt hơn ở nhiệt độ thấp, nó sẽ chảy tới các bộ phận nhanh chóng hơn so với dầu đơn cấp, do đó giảm tối đa mài mòn trong khi khởi động.

Dầu đa cấp cho phép tiết kiệm nhiên liệu hơn từ 1.5 đến 3% so với dầu đơn cấp

Dầu đa cấp bảo vệ động cơ tốt hơn ở cả nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao, do nó có khả năng duy trì độ nhớt tối ưu trong khoảng nhiệt độ vận hành của động cơ

Dầu nhớt nào nên sử dụng cho động cơ có Turbo tăng áp ?

Để hoàn thành nhiệm vụ bôi trơn và làm mát cho trục của Turbo tăng áp, dầu nhớt cần đáp ứng tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt. Trục làm việc ở nhiệt độ rất cao, do gần với khí xả. Dầu nhớt phải bôi trơn trục một cách liên tục nếu không nhiệt độ cao sẽ phá hủy vĩnh viễn nó và rồi nhiệt độ lại nhanh chóng chạm tới giới hạn cao.

Những điều kiện vận hành này có nghĩa dầu nhớt cần có các tính năng tẩy rửa, khả năng chống oxy hóa và chống tạo cặn, nhưng đặc biệt là độ ổn định nhiệt rất cao. Do đó sử dụng dầu tổng hợp là giải pháp được khuyến cáo trong điều kiện này. Và cấp độ API thấp nhất là CF-4 (Ví dụ Rubik Benz Turbo hay Castrol CRB). Turbo tăng áp là đặc trưng của động cơ diesel, vì sẽ dễ dàng cho động cơ xăng đạt tới công suất tương tự bằng cách khác, như phun xăng điện tử, đầu xy-lanh nhiều van...

logo dang ky

Có phải tất cả các loại dầu nhớt đều phù hợp với xe có trang bị ống xả xúc tác ?

Câu trả lời là KHÔNG.

Đây là thách thức từ ỐNG XẢ XÚC TÁC, có vai trò hoàn thiện chu trình cháy của khí xả trước khi thải ra môi trường. Để bảo vệ môi trường, dầu nhớt cần có tính chất bôi trơn cao, khả năng tẩy rửa  và phân tán tốt hơn cũng như có hàm lượng lưu huỳnh và phốt-pho thấp. Các tính năng này rất quan trọng cho một loại dầu nhớt dùng cho xe được trang bị ống xả xúc tác. Sử dụng không đúng dầu nhớt có thể phá hủy ỐNG XẢ XÚC TÁC. Dầu tổng hợp được khuyến cáo cho trường hợp này vì các tính năng vốn có của dầu gốc. Hoặc ít nhất là cấp độ CI-4/SL như sản phẩm BENZ EXTRA LIFE của Rubik hay VECTON của Castrol.

Tại sao cần thay dầu ?

Thay dầu là một công việc cần thiết để duy trì xe cộ ở trang thái vận hành tốt nhất:

Dầu nhớt thu gom các tạp chất gây nhiễm bẩn cả bên ngoài và bên trong máy (Hợp chất hữu cơ, các hạt kim loại bị mài mòn…)

Hiệu quả của dầu nhớt giảm dần do: Bị pha loãng bởi nhiên liệu và nước, bị oxy hóa, phụ gia bị tiêu hao, bị cắt mạch cơ học…

Bao lâu nên thay nhớt một lần ?

Ít nhất một năm một lần cho các thiết bị trong nhà máy công nghiệp.

Tần suất được khuyến cáo bởi nhà chế tạo có thể được điều chỉnh tùy vào: Dầu nhớt sử dụng, phương tiện giao thông (vùng quê, thành phố hay cao tốc), các yêu cầu về nhiệt và cơ học.

Đối với xe thì tùy điều kiện vận hành và chủng loại nhớt. Ví dụ dầu nhớt Rubik Benz Extra Life cấp độ CI-4/SL được khuyến cáo chạy 12.000 km cho một đầu kéo container tải khoảng 40 tấn, đường trường. Đừng bao giờ chạy xe khi mức dầu thấp hơn vạch giới hạn dưới tại thang đo. Dưới mức này sẽ không đủ lượng nhớt, bắt buộc nhớt luân chuyển nhanh hơn và gia tăng mài mòn. Nên kiểm tra mức dầu sau mỗi 1000 km đặc biệt trước khi có một hành trình dài.

Có thể chọn cấp độ nhớt khác khi thay dầu ?

Có thể. Chúng ta cần điều chỉnh độ nhớt tùy theo điều kiện vận hành của phương tiện, điều kiện khí hậu, môi trường… Vd: Thời tiết mùa đông dưới 20 độ C có thể điều chỉnh dầu động cơ qua cấp độ nhớt 15W-40 và dầu thủy lực qua cấp ISO 46.

Liệu tôi có thể tồn trữ dầu nhớt ? Nó có bị xuống cấp không ?

Trong các thùng chứa kín tồn trữ ở nhiệt độ trên 0 độ C, dầu nhớt luôn giữ nguyên các phẩm chất của nó. Tuy nhiên, các bao bì đã mở nếu không đóng kín cẩn thận sẽ rất dễ bị nhiễm nước.

Chúng ta phải xử lý dầu đã qua sử dụng như thế nào ?

Đổ nó ra sau vườn ?  🙂  Bạn đang vi phạm pháp luật đấy !

Chất lượng dầu nhớt và khả năng phân hủy sinh học của nó đã được cải thiện nhưng các sản phẩm này chứa đầy các tạp chất gây ô nhiễm có thể gây hại cho môi trường sống. Bạn nên lưu dầu này trong 1 thùng chứa riêng biệt và giao cho các công ty có chức năng xử lý.

What are the advantages of a multigrade oil ?
A multigrade oil is one whose properties have been artificially modified to reduce changes in its viscosity with temperature changes. A multigrade oil will be more fluid at low temperatures and thicker at high temperatures than a monograde oil.

Concretely, that means that when the vehicle is not being used (for several hours), the engine oil sinks in the crankcase so that, on starting, it takes a certain amount of time (a few microseconds) to again reach all parts of the engine that need to be lubricated. Since a multigrade oil is more fluid at low temperatures, it reaches the various engine components more quickly than a monograde oil, thereby reducing wear on starting.
Multigrade oil allow “saving fuel” around 1.5% to 3% than monograde oil
Multigrade oils provide better engine protection at low and high temperatures than monograde oils, in that they maintain optimum viscosity over the engine operating temperature range.

Which oil should we use in turbo compressed vehicles ?
In order to fulfil the lubrication and shaft cooling needs of the turbo-compressor, oil must answer to very strict criteria. The shaft reaches, a very high temperature, due to the proximity of the exhaust gasses. Oil must lubricate the shaft continuously otherwise the high temperatures would permanently damage it and the temperature would then very rapidly reach very high levels.

These conditions mean the oil has to offer considerable detergent property, an important resistance to oxidisation and deposit formation, but especially very high a thermic stability. The use of SYNTHETIC oils is therefore the most recommended solution in these conditions. And the least API criteria is CF-4. Turbo-compressors are characteristic of the diesel engines, as it is very easy for petrol engines to reach the same power level by other means, such as electronic injection, cylinder head multi-valves, etc.

Are all oils adapted to vehicles equipped with a catalytic converter ?
The reply is clear and net: NO.

This challenge has been met by the CATALYTIC CONVERTER, whose role is to complete the combustion of the exhaust gas just before they escape into the atmosphere. In order to respect the environment oils must offer a high lubrication property, better detergent and dispersant properties as well as a low sulphur and phosphorous content. These properties are essential for oils that will be used in vehicles equipped with catalytic converters. The use of a non adapted oil can damage the catalytic converter. Synthetic lubricants are highly recommended because of the intrinsic properties of their base. Or at least a CI-4/SL grade like BENZ EXTRA LIFE from Rubik lubricants and VECTION from Castrol.

Why change the oil ?
The oil change is an essential operation in maintaining a vehicle in top condition:

Because lubricants collect particles of internal and external pollution (carbonic matter, particles of worn metal, ?)
Because an oil efficacy diminishes because of : – dilution by water and fuel, – oxidation, – the consumption of additives, – shearing

How often should oil be changed ?
At least once a year for equipment in a factory.
The frequency recommended by the manufacturer may be modified according to: – The lubricant used, – Vehicle use (country, city, highway), – Thermal and mechanical requirements.
Never drive with an oil level below the minimum mark on the dipstick. Below this mark there is not enough oil, thus causing more rapid circulation of the fluid and accelerated wear on the oil.
It is recommended to check the level regularly every 1,000 km and especially before a long trip.

Can you choose another viscosity grade when changing oil ?
Yes, you have to adjust the viscosity according to the conditions of the vehicle’s usage, the environment and the climatic conditions.

Can I stock oil ? Will it deteriorate ?
In closed containers stocked at over 0°C, your oil will retain all its qualities. However, it is recommended that opened containers be well closed in order to avoid contamination by water.

What should I do with used oil ?
Pour it in the backyard ? It’s against the law !

The quality of oils and their biodegradability have improved but these products are filled with particles of pollution which can be harmful to the environment. You may deposit your oil in special containers.

(Dầu nhớt hàng đầu từ USA)